Forms for the purpose of nomination of candidates in the 2024 European Elections are available to download by clicking on the name of the form(s) required. All forms contain both English and Irish versions and candidates may use either version for their nomination.

Tá foirmeacha chun iarrthóirí a ainmniú i dToghcháin Eorpacha 2024 ar fáil le híoslódáil ach cliceáil ar ainm na foirme/na bhfoirmeacha atá ag teastáil. Tá idir leaganacha Béarla agus leaganacha Gaeilge i ngach foirm agus is féidir le hiarrthóirí ceachtar leagan a úsáid dá n-ainmniúchán.

Ref. Name Ainm
EP2 Nomination Paper for European Parliament Elections Páipéar Ainmniúcháin do na Toghcháin do Pharlaimint na hEorpa
EP2a Form of Statutory Declaration by Assentors to nomination of certain candidates at European Parliament Elections. Foirm an Dearbhaithe Reachtúil ó Aontaitheoirí le hainmniú iarrthóirí áirithe i dToghcháin do Pharlaimint na hEorpa
EP3 Form of Statutory Declaration by a Candidate or a Replacement Candidate who is a National of an EU Member State Other than the State Foirm an Dearbhaithe Reachtúil ó Iarrthóir nó ó Iarrthóir Ionaid ar Náisiúnach de Bhallstát Seachas as Stát É nó Í
EP4 Replacement Candidates List [Registered political party] Liosta na nIarrthóirí Ionaid [Páirtí polaitíochta cláraithe]
EP5 Replacement Candidates List [Non party candidate] Liosta na nIarrthóirí Ionaid [Iarrthóir neamhpháirtí]